Werkwijze

De stappen voor nieuwbouw- en verbouwprojecten

Fase 1.

Ontwerpen

Vertaling van de wensen naar een ontwerp.

 • Vaststellen programma van eisen

 • Vaststellen investeringskosten

 • Vaststellen locatie/oriëntatie

 • Toetsing bestemmingsplan, welstandsnota en/of beeldkwaliteitsplan
 • Opstellen Schets Ontwerp (SO)
 • Visualisatie exterieur en interieur

 • Vaststellen kleuren- en materialen
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Indienen bij de gemeente ter vooroverleg
NEEM DIRECT CONTACT OP

Stukken om te komen tot de aanvraag omgevingsvergunning.

 • Opstellen Definitief Ontwerp (DO)

  • Situatie (schaal n.t.b.)
  • Gevels (schaal 1:100)
  • Plattegronden (schaal 1:100)
  • Doorsneden (schaal 1:100)
  • Constructieblad (schaal 1:100)
  • Principedetails (schaal 1:10)
 • Toetsing bouwbesluit

 • Overleg externe adviseurs waar nodig:

  • Energie-adviseur (BENG- en MPG-berekening)
  • Constructeur (constructieschema’s, statische berekeningen en gevelvoorzieningen)
  • Grondmechanica (sonderingen en funderingsadvies)
  • Bodemonderzoek (verkennend bodemonderzoek)
 • Aanvraag omgevingsvergunning

NEEM DIRECT CONTACT OP

Fase 2.

vergunning

Fase 3.

Uitvoering

Stukken voor de beheersing van het eindresultaat en het ontzorgen van de opdrachtgever.

 • Opstellen Technisch Ontwerp (TO) of Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

  • Gevels (schaal 1:50)
  • Plattegronden (schaal 1:50)
  • Doorsneden (schaal 1:50)
  • Kozijnstaat (schaal 1:50)
  • Details (schaal 1:5)
 • Bestek of technische omschrijving
 • Coördinatie met aannemers, onderaannemers en nevenaannemers

 • Bouwbegeleiding

NEEM DIRECT CONTACT OP